MicroFAST®

Максимален капацитет на пречистване Размери на модула (Д х Ш х В) Тегло
Обем на модул ЕЖ на модул Паунд Килограм
MicroFAST® 0.5 500 GPD (1800 LPD) 1 to 8 59” (150 cm) x 30” (76 cm) x 56” (130 cm) 165 lbs 75 kg
MicroFAST®0.625 625 GPD (2300 LPD) 1 to 10 60” (152 cm) x 43” (109 cm) x 55” (130 cm) 185 lbs 84 kg
MicroFAST®0.75 750 GPD (2800LPD) 1 to 11 60” (152 cm) x 43” (109 cm) x 55” (130 cm) 200 lbs 91 kg
MicroFAST®0.9 900 GPD (3400LPD) 1 to 14 59” (150 cm) x 48” (122 cm) x 57” (145 cm) 215 lbs 98 kg
MicroFAST®1.5 1500 GPD (5600LPD) 6 to 21 82” (208 cm) x 55” (140 cm) x 58” (147 cm) 456 lbs 207 kg
MicroFAST®3.0 3000 GPD (11350 LPD) 10 to 42 71” (180 cm) x 59” (150 cm) x 81” (206 cm) 725 lbs 329 kg
MicroFAST®4.5 45000 GPD (17000 LPD) 18 to 63 145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 51” (130 cm) 1600 lbs 726 kg
MicroFAST®9.0 9000 GPD (34050 LPD) 30 to 126 145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 76” (193 cm) 2300 lbs 1044 kg

Сигурни, достъпни… FAST®

MicroFAST® системите за пречистване на вода са идеални за използване в жилища с едно семейство, група от няколко къщи или малки общности. MicroFAST модулите могат да се използват и за подобряване на други станции, снабдявайки малките общности с иновативен и достъпен избор в сравнение с централизираните системи за пречистване на водата.

Доказани, безопасни, надеждни.

Истинската красота на тези забележителни системи е колко добре работят
FAST® е забележително семпла технология, базирана на природни и прости научни принципи. FAST (Fixed Activated Sludge Treatment – Установено Активно Утаечно Пречистване) процесът използва уникална хибридна комбинация от приложен и прекратен процес на растеж в аеробен биореактор. Тази доказана IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge – Интегрирана Фиксирана Активна Утайка) комбинация включва стабилността на напълно потопената, фиксирана система и ефективността на активното утаечно пречистване, правейки иновативната, оригинална FAST система, технологично напреднала и невероятно надеждна. FAST процеса осигурява идеалната околна среда за бърз разтеж на бактериите, осигурявайки много кислород и храна, като се разпределя по равно на всички бактерии на повърхността на съоръжението.

Намаляване на азота

Проектите за азотиране и деазотиране са много по-лесни с FAST технологията. Много биологични, био-химични, химични и физически процеси протичат едновременно в системата за пречистване на отпадъчна вода FAST. MicroFAST пречиствателните системи са се доказали в значителното намаляване на азотните нива – включително нитрати и други азотни видове – с изключително висок процент.

Как работи?

1. MicroFAST® системите за пречистване на замърсена вода обработват всички замърсени води от къща с едно семейство, група от къщи, малки общности или част от замърсената вода на други градски станции.

2. Естественото отделяне и установителният процес възникват точно преди навлизането в модула за обработка на MicroFAST.

3. Компресор монтиран над земята е единствената движеща се част от системата, вкарваща въздух (кислород) в модула за пречистване за да създаде силна циркулация на замърсената вода.

4. Системите FAST осигуряват висок коефициент на обмен между повърхността и обема за да поддържат изключителен растеж на микробите по време на малко, средно и голямо използване. Бактериите стават “фиксирани” или прилепнали към стационарната конструкция, където обилната, разнообразниаи саморегулираща се популация от микроби е постоянно поддържана във вентилационната зона за да метаболизира входящите отпадъци.

5. Чистата, без мирис, пречистена вода е готова за стандартно или иновативно разпръскване.

Технически характеристики

Материали за конструкцията: Направени от 100% антикорозионни материали и съдържащи рециклирани материали. FAST© инсталация: FAST системите се монтират в контейнери над или под земята. Контейнерите могат да се направят от бетон, фибростъкло, стомана или пластмасови материали. Капацитет: FAST системите са налични в няколко удобни, достъпни размери и конфигурации. Няколко FAST модула свързани паралелно или в последователно, могат да се използват за достигане на по-висок приток или пречиствателни възможности. Моля свържете се с нас за повече информация за системите FAST. Възможности за оползотворяване на пречистената вода: Изключително високите нива на пречистване могат да намалят използваната вода в дренажните местности, като пречистената вода се използва за напояване или друг иновативен метод. Използвана енергия: Електрическите компоненти са направени според всички световни изисквания за технически характеристики (напрежение, фаза, честота). Изискване за поддръжка: Веднъж инсталирани, FAST системите практически не изискват поддръжка. Единствената движеща се част в системата е надземен компресор монтиран на макс. 33 м разстояние. Периодичен оглед на електрическите компоненти и нивата на отпадъчните продукти са препоръчителни. Остатъчните продукти трябва да се премахнат когато е възможно.