BioSTEP®

Диаметър на филтъра Степен на филтрация
BioSTEP ® 1618 16” (40 cm) 1/8“ (0.32 cm)

biostep_logo

Лесната за поддръжка BioSTEP® Пречиствателна система представлява няколко разностранни помпи, предназначени за прехвърляне на пречистените води в зона с много малък диаметър, подлежаща на децентрализирано събиране.

Ползите от канализацията с малък диаметър:

Конвенционалните (централизирани) системи за събиране на отпадъчни води, винаги са били разглеждани като по-подходящи за събиране на отпадъчни води.Въпреки популярността на този метод, централизираните канализации могат да бъдат икономически непосилни или просто невъзможни за инсталиране в някои области поради различни геоложки фактори. Алтернативните системи за събиране на отпадъчни води се характеризират с по-малко изкопно време, също с по-малки разходи за материали и строителство , както и предоставяне на иновативни и устойчиви решения за ново строителство и реконструкция.Освен това, райони с лоши условия на почвата или други проблеми, свързани със терена,  могат да се преодолеят, като се поддържа нормална експлоатация и поддръжка на системата.

Уникалния дизайн и характеристики на BioSTEP® го изкачват  една стъпка нагоре – веднъж инсталиран, всички необходими процедури, почистване и поддръжка могат да се извършат лесно, без отстраняване на компоненти от системата.

В допълнение, новата ScumGuardTM действа като защита на всяка BioSTEP от мазнини и олиа, предоставя гъвкави възможности за монтаж  на резервоара в шахти и щранг конфигурации.

BioMicrobics_BioSTEP

Как действа?

1. Непречистените отпадъчни води навлизат в първичния утаител.

2. Вода от зоната за пречистване на септичната яма се влива в камерата на помпата чрез ъгловите слотове на трезора на BioSTEP помпата.

3. BioSTEP ScumGuardTM предотвратява опасността от запушване на вътрешните компоненти.

4. Външния екран на BioSTEP защитава вътрешните компоненти, като отклонява твърдите частици.

5. Tампона за външно почистване дава възможност за поддържане на мястото чисто

6. Сензора за нивото на водата се задейства и вътрешната помпа на BioSTEP трансферира пречистените отточни води до тяхната дестинация на отичане.

how_it_works