Решения за отпадни води

Решението е иновативни, модерни системи за отпадни води, алтернативни продукти за септичните системи, както и системи за събиране на дъждовна вода, които предоставят уникални решения за децентрализирани домове, малки затворени комплекси и бизнес имоти по света.

Децентрализираните пречиствателни системи са предварително проектирани системи, използвани за събиране, третиране и разпръскване ( или повторно използване ) на отпадъчните води в или близо до точката ( на мястото ) на образуването на отпадъците
Често, под „Малки системи“ се разбира използването им предимно в домовете, а по-големите децентрализирани системи за отпадни води са идеални за скупчени подразделения ( квартали ), изолирани общности ( села ), бизнес имоти ( ресторанти и курорти ), индустриални обекти, институционални заведения ( болници ) или морски плавателни съдове ( офшорните платформи също са включени сред видовете практики за третиране ).
Тези „алтернативни системи за отпадни води“ намаляват замърсяването на подземните води чрез разлагане на органичните отпадъци и по-ефективно премахване на хранителни вещества.

С конвенционалните септични системи, само 10% – 40% от пречистването действително се случва в резервоара. Усъвършенстваните системи за пречистване на отпадъчни води правят 90% -95% от пречистването, преди заустването им в околната среда. Процесът на естественото пречистване на тези модерни системи използват фиксиран, интегриран подход към естественото намаляване на замърсителите, попадащи във водните потоци и подземните води. Ето защо, не е проблем за тези системи да се използват в непосредствена близост до източник на подземните води.

Различни фирми предлагат висококачествени продукти за децентрализирани терени с икономично и ефективно пречистване на отпадните води и дъждовни системи осигуряващи чиста вода и чиста околна среда за бъдещите поколения, както и революционни методи за справяне с обработката на отпадъчни води на места, където инфраструктура и дренаж не са налични.