Кои сме ние?

Мисия

Сдружение „Център за енергийни решения“ е организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Нашата мисия е популяризиране и подпомагане на устойчивото енергийно осигуряване, опазването на природните ресурси, следвайки етичните и научни стандарти в областта на енергетиката, както и стимулиране на образователните дейности в областта на възобновяемите енергийни източници .

Цели

  • Да подпомагаме устойчивото енергийно осигуряване чрез изучаването и популяризирането на съвременните енергийни и високотехнологични решения
  • Да подпомагаме развитието и разработването на нови енергийни технологии и да разширява техния обхват.
  • Да информираме обществото относно иновативните енергийни технологии и да ги популяризира.
  • Да утвърждаваме опазването на природните ресурси чрез масово прилагане на възобновяемите енергийни източници.
  • Да утвърждаваме съвременни етични и научни стандарти в областта на енергетиката и екологията.
  • Да подпомагаме и развиваме професионалното образование в областта на енергетиката.
  • Да защитаваме правата и интересите на енергийните експерти в България.
  • Да популяризираме сред широката общественост същността на работата и професията на фирмите и специалистите от ВЕИ-сектора.
  • Да установяваме и развиваме връзки със сродни международни организации.

Заедно за по-добър свят !