Цената на тока в ЕС. Колко струва един киловатчас електроенергия?

Разходите за електрическа енергия продължават да растат тенденциозно. Цените на енергията в ЕС зависят от редица фактори, включително данъчно облагане, мрежови такси или разходи за опазване на околната среда.

През последното десетилетие цените на електроенергията в жилищата в ЕС се увеличиха средно с 56%. Най-голямо е увеличението на разходите в Гърция (157%), Обединеното кралство (142%) и Испания (110%). Между 2014 г. и 2015 г. най-голямо увеличение на цените на електроенергията за частни домакинства е регистрирано в Латвия (+ 20%), следвана от България (+ 13%) и Великобритания (+ 11%). В същото време в България ценовото равнище на електроенергията е най-ниско в сравнение с останалите европейски страни.

Кой плаща най-много и къде попада България в класацията, вижте на следната инфографика на Европейския парламент за цените на тока в ЕС ( данни за 2016г.):

statistika