Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1172

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1209

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1213

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1237

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2918

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2925

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2938
Фотосоларни решения за бита – Център за Енергийни Решения

Фотосоларни решения за бита

В съответствие с оценките на ЕС, около няколко милиарда души по света нямат достъп до обществената електроснабдителна мрежа и половината от тях живеят в области изцяло без електрическа енергия. Високите цени за инвестиции, съчетани с ниски енергийни потребности ( по-малко от 1 kWh  на ден ) правят неефективно развитието на мрежата за покриване на толкова рядко населени места във вътрешните райони. Дори в Европа, ЕС отчита, че 300000 ферми и домове не са свързани към мрежата ( около 70000 от тях в Италия и  20000 във Франция ). В тези случаи основно се консумират от 3 до 20 kWh всеки ден. Изискванията за комфорт, сигурност и ниво на изпълнение на електрическото захранване варират между отделните региони, икономически условия и опита с консумацията на електроенергия. Така, по отношение на планирането и оразмеряването на захранващи мрежи извън основната е необходимо да бъдат взети пред вид някои фактори.

Фотоволтаиците са едно от най-интересните технически решения  за решаване на този енергиен проблем. Но болезненият опит от много пилотни проекти е показал, че е необходимо да бъдат взети под внимание всички обстоятелства, когато се планират подобни съоръжения. В допълнение на техническите условия съществуват и културни, социални, икономически и финансови аспекти. В същото време с помощта на фотоволтаиците могат да бъдат подобрени други решаващи елементи от живота на хората като зареждане с храна и вода или здравна и образователна инфраструктура в допълнение на чистото захранване с енергия така, че жизненият стандарт на населението без достъп до мрежата да бъде значително подобрен.

Замяната на „само” 100 милиона от керосиновите лампи с фотоволтаични осветителни системи ( соларен генератор с мощност около 5 Wp е необходим за замяната на една лампа ) ще създаде приход от около 2 до 3 милиона евро само от фотоволтаиците в сравнение с консумацията на петролно гориво, което е скъпо, вредно за околната среда и понякога трудно за осъществяване.

За захранване с електроенергия на отдалечени райони чрез фотоволтаици съществуват четири основни концепции:

  • малки, портативни фотоволтаични лампи;
  • фотоволтаична станция за зареждане на акумулатори, които осигуряват отделни домове ( използва се само в развиващите се страни );
  • самостоятелни системи за електрозахранване за отделни домове – автономни фотоволтаични системи за осигуряване на основно захранване;
  • системи за електрозахранване за голям брой къщи или локална мини-мрежа ( още „селищна мрежа“ ) и система за централно енергийно захранване с фотоволтаичен генератор и хибридна концепция за захранване;

Понастоящем съществуват специализирани програми навсякъде по света, включително Боливия, Китай, Индия, Южна Африка и Мароко с цел да представят разпространението на тези технологии. Лекотата на приложение на автономните фотоволтаични системи в рядко населени райони без достъп до мрежата се счита за специално тяхно преимущество. За разлика от централизираните системи, семействата сами могат да управляват своите индивидуални автономни системи. Това улеснява значително достъпа до електричество на домакинствата в сравнение с концепцията на централизирано захранване.

Една обикновена автономна фотоволтаична система за базово електроснабдяване се състои от следните компоненти: фотоволтаичен генератор, акумулатор, регулатор на заряда и директно свързани постоянно-токови консуматори.

Регулаторът на заряда свързва фотоволтаичния модул към акумулатора и консуматорите на енергия. Той предпазва акумулатора от свръхзареждане и прекомерно разреждане – две състояния, които намаляват жизнения му цикъл. При работа регулаторът на заряда влияе върху функциите на автономната система, когато се достигнат граничните стойности. Високите изисквания, поставени пред всички компоненти на системата означават, че и регулаторът на заряда трябва да е с много високо качество.

Размерът на фотоволтаичния модул и акумулатора се основават на пресметнатата консумация на енергия. Един нов акумулатор трябва да има достатъчно капацитет да покрие нуждите за поне 5 дни средна консумация на електроенергия .

Размерът на фотоволтаичния модул трябва да бъде съобразен с енергийната консумация и слънчевата радиация в най-неблагоприятния месец от годината.

Оразмеряването на системата трябва да се базира на точно определяне на предишната и реална енергийна консумация. Така трябва да се определи свързания товар от всички използвани устройства, средното време за експлоатация и честотата на тяхната употреба. Производителите на електрически прибори са задължени да използват Евроетикети, класове от A до G за да покажат енергийната консумация на техните продукти. Такива с индикация A са много ефективни, докато G консумират повече енергия.

Всяка техническа система изисква регулярна поддръжка и фотоволтаиците не са изключение. Проверката може да осъществи от обучен персонал, притежаващ професионална квалификация за монтьор на фотоволтаични системи. В допълнение, съществуват разходи по поддръжка на електромеханичните генератори, двигателите ( например смяна на маслото всеки 100-200 часа експлоатация ). Тези разходи са по-големи в сравнение с разходите за поддръжка на фотоволтаичната система.