Станете наш партньор

За постигане на целите си Център за енергийни решения си партнира с училища, професионални гимназии и висши учебни заведения за популяризиране на нови и актуални технологи в сферата на екологията.

За по-добри резултати ние си партнираме и с множество граждански организации и обществени институции, опериращи в сферата на екологията и борбата с климатичните промени.

При интерес за партньорство Ви призоваваме да се свържете с нас на телефон 0879829114 или на email: cer.bg.varna@gmail.com

Добре дошли сте да ни посетите и на място в Център за енергийни решения гр.Варна където ще може да видите различни приложения на възобновяемата енергия и да научите повече за нашата мисия.

Заповядайте в ЦЕР!