Соларни помпи

Автономни, надеждни, мобилни

Средно всеки двама души на планетата ни нямат достъп до чиста вода. Без нея прогресът и развитието са невъзможни. Но дори когато водата е оскъдна, слънчевата енергия може да бъде използвана за снабдяване с вода там, където е нужна. Автономните фотоволтаични помпени системи са надежден и изцяло самостоятелен източник на енергия за водоснабдяване на изгодна цена – без захранвани с гориво генератори, акумулаторни системи или дълги преносни мрежи. Соларните помпени системи не се нуждаят от гориво, затова преносът е изгоден, а поддръжката им – минимална.

Соларните помпи са надежден и изцяло автономен източник на енергия за водоснабдяване. Разходите за тяхната експлоатация са сведени до минимум, тъй като „се захранват“ от слънчевата енергия. Няма генератори с гориво, акумулаторни системи или дълги преносни мрежи. Соларните помпи са изключително атрактивна алтернатива на дизеловите помпи и поддържат безпроблемно земеделските култури, докато разходите за напояване при използването на дизелови помпи се покачват ежегодно с 10 %. Най-същественото им предимство е, че са проектирани за водоснабдяване и поливане на земеделски площи без да предизвикват замърсяване на околната среда. Соларните помпи за вода могат успешно да бъдат използвани за напояване на овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци. Гъвкавостта на соларните помпи дава възможност цялата система да бъде монтирана много близо до източника на вода или дори да плава в напоителните канали. По този начин се увеличава ефективността и намаляват загубите от просмукване и оттичане.

Схема на свързване на соларни помпи

Графика за свързване на соларни помпи