Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1172

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1209

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1213

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1237

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2918

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2925

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/bulpower/public_html/cer.bg/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 2938
Свързани с мрежата – Център за Енергийни Решения

Свързани с мрежата

Захранване на обществената електроснабдителна мрежа с електричество, произведено от Вас

Поради увеличаването на парниковите емисии на въглероден диоксид в световен мащаб се предприемат редица инициативи, спомагащи за тяхното минимизиране. В тази връзка производството на електричество от възобновяеми енергийни източници все повече се толерира за сметка на традиционните, които не само са несъвместими с екологичните принципи, но и се предполага, че са изчерпаеми. Слънчевата енергия е лесно достъпна, безплатна и трансформацията й в електричество е съпроводена от ниски експлоатационни разходи.pic51

Позволете на Слънцето да работи за Вас: Вашата собствена фотоволтаична централа преобразува слънчевата енергия в електричество, с което директно можете да захранвате публичната електроснабдителна мрежа. По този начин Вие не само използвате произведеното електричество за собствени нужди, спестявайки множество разходи, но и имате възможност да печелите допълнително от своята инвестиция. И най-важното – макар и индиректно, подпомагате съхранението на природните ресурси и предотвратявате унищожението на околната среда. В България съществуват нормативни предпоставки за преференциално изкупуване на електричество, произведено от фотоволтаични централи, като цените за изкупуване към 01.07.2017 г. са следните:

Цена и елементи на цената лв./MWh (без ДДС) %
ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 kW, монтирани на покриви и фасади
Цена, в т.ч. 271,67 100,00%
за експлоатационни разходи 75,65 27,85%
за разходи за амортизации 111,29 40,97%
за възвръщаемост 84,73 31,18%
ФтЕЦ с инсталирана мощност над 5 до 30 kW, монтирани на покриви и фасади
Цена, в т.ч. 231,20 100,00%
за експлоатационни разходи 59,57 25,77%
за разходи за амортизации 97,48 42,16%
за възвръщаемост 74,15 32,07%

Процедурите за изграждане на една фотоволтаична централа са регламентирани в Закона за устройство на територията, в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, както и в Закона за енергетиката.

ИНВЕСТИРАЙТЕ В СВОЯТА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И ОСИГУРЕНОСТ!
3k_shema_r1_c1-e1385632575437