Световен ден на водата 22.03

Чиста вода, здрави хора, здрави еко системи

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Водата е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата, а тя от своя страна поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и обратно – лошото им качество вреди на околната среда и човечеството. От болести, разпространявани чрез водата, умират над 1.5 милиона деца по света.

Замърсяването е все по-голяма заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Много замърсители оказват негативно влияние върху качеството на водата в дългосрочен план, което застрашава човешкото здраве. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло.

Много по-евтино е да се предотврати замърсяването на водните ресурси, отколкото борбата с последиците от замърсяването. Опазването и поддържането на водните пространства осигурява устойчивост на екосистемните “услуги” – блага като питейната вода, рибарство, отдих и туризъм.

Качеството на водата е ключът към здравето на хората и екосистемите, като съществуват многобройни допълнителни ползи от подобряването му – подобряване на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги, подобреното здравеопазване и прехрана.

Опазване качеството на водите: Споделена отговорност за общото благо

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки. Тази отговорност не може да бъде оставена само и единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, следва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването. Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.

Как да намалим загубите при консумация на вода Как да намалим загубите при консумация на вода Как да намалим загубите при консумация на вода 

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ:

  • Приблизително 1.740 литра вода са необходими за направата на месото за един хамбургер
  • 200 литра – за отглеждането, обработкатаи транспорта на портокалите, необходими за направата на една чаша портокалов сок
  • Близо 198 литра са необходими за отглеждането, доставката и приготвянето на продуктите, необходими за порция паста
  • Приблизително 7л вода са необходими за производството на бутилката, в която купувате минералната вода
  • 147 литра – това количество вода можете да спестите с намаляване на времето за къпане от 15 на 5 минути
  • спирането на кранчето с вода по време на миене на зъбите спестява близо 30л вода на ден и около 11.000 литра вода за година
  • високоефективните ел. Уреди използват между 35%-50% по- малко вода от обикновените ел. Уреди.