Потопяеми помпи

Слънчевите потопяема система за кладенци представляват центробежни или винтово ротационни помпени системи, която е проектирана за водоснабдяване, осъществяване на водопой и поливане на земеделски площи, без да предизвиква замърсяване на околната среда. Тези високоефективни помпи достигат дебит от 21 m3/час при употреба на фотоволтаичен генератор. Всяка система се състои от помпа, двигател и контролер.

0a330507a64e8bd22c9b707f69aa6a079ea684cb1798342bd9c1f578ae0bb7db7f404338da4a8757a0dfc31ea8108d42

Пълната гама потопяеми помпи.

Дистрибутор за България- 3К АД