Център за Енергийни Решения
Как да изберем соларни панели

Полезни съвети при избора на соларни панели

Цената на соларните панели, както вече може би сте се информирали, варира в широки граници. В процеса на избор на най-добрата марка соларни панели, които да използвате при разработването на Вашата фотоволтаична централа, съществуват редица фактори, на които трябва да обърнете внимание. Не бързайте да се фокусирате единствено върху цената и тя да е основополагащ критерий при Вашия избор. По-долу можете да се запознаете с няколко полезни съвети как да изберете най-добрите соларни панели, отговарящи на Вашите потребности.

 

  1. Цената на соларните панели

Цената им се определя, съобразно няколко фактора: мощност (във ватове), физически размери, марката, качеството на материалите, продължителността на жизнения им цикъл (гаранционен период), както и от сертификатите, които соларният панел трябва да притежава за съответствие с местните стандарти. Базирайки се единствено на цената при избора на слънчеви панели, е недалновидно, тъй като може да се окажат неподходящи за инсталиране на мястото, където желаете да бъдат поставени, може да не притежават необходимите сертификати за качество, възможно е и да не притежават достатъчно мощност, която да осигури възвращаемост на инвестицията, или пък производителят/доставчикът не е осигурил подходящ гаранционен срок.

2. Качество на соларните панели

Освен цената, когато избирате соларни панели, важно е да отчетете и как са произведени, както и какви материали са използвани при производството им.  В тази връзка съществуват три вида производители на соларни панели. Едва 2% от производителите на соларни панели осъществяват контрол при всеки етап от производството, като същевременно инвестират непрекъснато и в големи размери в подобрения и иновативни разработки. Тези компании стоят стабилно на пазара повече от 5 години. Те използват силиций от най-високо качество при изработката на соларните панели – колкото по-високо е качеството на използвания силиций, толкова по-дълго соларните клетки ще работят прецизно и съответно ще постигат наистина висока производителност.

На пазара съществуват и компании, които инвестират по-малко в разработка и иновации, но стоят стабилно и произвеждат добри соларни панели на добри цени.

Останалите 90% от доставчиците на соларни панели са компании, създадени наскоро, и не произвеждат собствени соларни модули. Те използват изцяло ръчни производствени линии за спояване на соларните клетки, което в повечето случаи не е най-добрият подход за получаване на качествени изделия.

Тъй като не всички производители на соларни панели са идентични по отношение на цената и на качеството, могат да се обособят и други фактори, които да повлияят на Вашето решение за покупка.

Фирма „3К“ АД е дългогодишен партньор с немския производител IBC Solar, чието производство изцяло съответства на критериите за качество на соларните панели. Зад партньорите на IBC SOLAR стои един от главните фотоволтаични лидери, действащ на пазара от 1982 г. Като пионер във, фотоволтаичните технологии ние повярвахме в тях, докато другите все още разчитаха на изкопаемите горива.

IBC SOLAR се снабдява с всички компоненти от признати производители и определя стриктни изисквания за всеки продукт. Тестовете и контролът на качеството не са само задължително условие, но се съблюдават от инженери на IBC SOLAR и в заводите на доставчиците.

Няма нужда да се споменава, че всички продукти са сертифицирани в съответствие с всички важни спецификации закачество. Отделно те са тествани от независими институти като TÜV, VDE, SGS и Frauenhofer-Институт.

IBC SOLAR извършва постоянни тестове на компонентите, които прилага на 3 000 m2 тестово поле, с цел да осигури максимална сигурност и надеждност на компонентната си база. Освен това, IBC SOLAR използва флаш тестове и вътрешна климатизирана камера, за да се проверяват данните за производителността и икономическия живот на панелите.

Всички продукти преминават през входящи инспекции съгласно сертификационния процес DIN ISO 2859-1. Допълнителни детайлни проверки се извършват от специално назначен технически екип, който тества техническата спецификация на продуктите.

3. Толеранс

Толерансът е степента, в която панелът надхвърля или не достига своята номинална мощност. Например, соларният панел може да е с номинална мощност 200 вата, но поради фактори, свързани с качествения контрол, в действителност генерира едва  195 вата. Полжителният толеранс означава, че панелът не просто ще генерира 200 вата, а може би дори и повече при стандартни тестови условия.

4. Температурен коефициент

Този коефициент се използва за определяне на какво би било въздействието на топлината върху работата на соларния панел след инсталирането му. Колкото по-ниско е процентното съотношение към С°, толкова по-добре.

5. Ефективност на преобразуването

Ефективността на преобразуването на слънчева енергия в електрическа ще определи колко енергия генерира Вашата соларна система след инсталирането й.

6. Вложена енергия

Още един важен аспект при избора на соларен модул: това е количеството на енергията, вложена за производството на соларния панел и колко бързо той ще произведе повече енергия от тази, която е вложена за неговата изработка.

7. Гаранционен срок

Гаранционният срок на соларния панел е важен поради ред причини – той е показател за доверието на производителя в неговия собствен продукт. Качествените соларни панели работят безпроблемно 25 години. Всички наши модели фотоволтаични модули притежават такъв гаранционен срок.

Въпреки това трябва да се има нещо важно предвид: гаранционният срок важи единствено докато компанията съществува. Това е още една причина да изберете добре позната или стабилно-стояща на пазара марка соларни панели, отколкото марка, характеризираща се с ниски цени, но която може да престане да съществува всеки момент.  Важно е също така е изборът на това кой ще извърши монтажа на соларните панели. Трябва да изберете компания-монтажник, която осъществява и гаранционен сервиз на марката соларни панели, избрана от Вас. Така че, когато се сблъскате с даден проблем, времето за обратна реакция да е минимално.

Имайте предвид, че „3К“ АД осигурява качествен гаранционен сервиз на всички предлагани от нея соларни панели и допълнителното соларно оборудване  в максимално бързи срокове.

8. Размер и мощности

Мощността на соларния панел в киловатпика (kWp) директно се отразява на цената му, тъй като те обиковено соларните панели се остойностяват в лв./Wp. Това означава, че при идеални условия соларният панел ще генерира ежечасово такова количество енергия, което съответства на неговата номинална мощност. Произодителността на соларния панел също така се отразява и на неговия физически размер, т.е. панелите с по-голяма мощност безспорно ще бъдат-по големи от тези с по-малка мощност. Видът на соларните клетки, използвани за производството на соларните панели  също определят размера им. Най-важното е да се отчете дали размерът на Вашата система ще бъде достатъчен за Вашите нужди и дали ще имате достатъчно разполагаема площ за монтирането й.

9. Видове соларни клетки

Съществуват три вида соларни клетки, от които можете да избирате в зависимост от Вашите потребности. Монокристалният силиций предлага висока производителност и добър температурен толеранс. Но поликристалните панели днес са най-популярният избор за жилищните инсталации. Последните подобрения и иновации в поликристалната технология достигат равнището на монокристалните соларни панели по отношение на размер, ефективност и температурен толеранс.  А тънкослойните панели се изработват от по-малко количество силиций, но за сметка на това не са достатъчно ефективни в сравнение с другите видове.

За повече информация, свържете се с нашия екип. Ние ще Ви предоставим още полезни съвети, с помощта на които ще направите най-добрия избор на соларни панели.