Покривни фотоволтаични системи

Намират приложение в индустрията и селското стопанство

DSC00809

Покривните и сградно-интегрирани фотоволтаични системи са, може би, най-изгодният начин за оползотворяване на покриви, фасади, навеси и други пространства. Фотоволтаичните системи са и един от най-ефективните и устойчиви начини за генериране на електроенергия. Когато фотосоларната система е на покрива на сградата, в която се ползва електроенергията, то загубите от пренос са сведени до абсолютен минимум, докато при традиционните източници огромна част от произведената електроенергия се губи по време на пренос към крайния потребител. Именно по тези причини, „соларните покриви“ са приоритет на всяко индустриално предприятие, дом или обществена сграда.