Непотопяеми помпи

Непотопяемите соларни помпени системи са изделия, проектирани за водоснабдяване, осъществяване на водопой и поливане на земеделски площи, без да предизвикват замърсяване на околната среда, спестявайки много разходи в дългосрочен план.
c430b3fc94b740f1063799782955c0b1b3610822e66c0eb5bfc5ad750782ad4748bc9bd4dc8dd6d37c9b5fb0e9779ec4

Пълната гама непотопяеми помпи.

Дистрибутор за България- 3К АД