КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ „ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ СЛЪНЦЕТО“

 Европейските дни на слънчевата енергия се провеждат в цяла Европа и целят да привлекат общественото внимание към интелигентните енергийни решения и към предимствата на енергията, генерирана от Слънцето

Срок за участие: от 1-ви април 2015 до 5-ти май 2015 г.

 ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

  1. ТЕМА И УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Конкурсът „ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ СЛЪНЦЕТО” цели да провокира любителите фотографи да изразят чрез своите творби идеите и емоциите си, които възникват благодарение на слънцето. Фотографиите могат да бъдат своеобразен „отговор“ на въпроси като:

–      Дали слънцето е източник на енергия или стимул за живот и развитие?

–      Как слънцето се отразява в ежедневието ни и как ни провокира?

–      Кои са ситуациите, хората или формите, които асоциираме със слънцето?

Всяка конкурсна фотография трябва да бъде озаглавена и придружена с кратко описание относно съдържанието й.

  1. УЧАСТНИЦИ

–     в конкурса могат да участват всички лица, без ограничение във възрастта;

–     в конкурса нямат право да участват служители на организатора и партньорите на конкурса или членове на техните семейства.

  1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

–     Всяко лице може да участва с до 5 броя фотографии.

–     Всички изображения трябва да бъдат в цифров формат.

–     Големината на изображенията не трябва да са по-малки от 800х1200 пиксела, резолюцията не по-малка от 72dpi;

–     Допуска се участие с фото-разказ (до 5 бр. свързани фотографии);

–     Не се допуска компютърна обработка на снимките;

–     Не се допускат до участие предложения с нецензурно съдържание.

  1. АВТОРСКИ ПРАВА

–     Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите;

–     С участието си в конкурса всички лица дават изричното си съгласие на организаторите да излагат творбите им на специална изложба, да ги публикуват в Интернет и да ги използват с рекламна цел.

  1. ПРОЦЕДУРА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ФОТОГРАФИИТЕ

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите Вашите фотографии на e-mail: office@cer.bg или записани на цифров носител по пощата на адрес: Варна, 9003, кв. Аспарухово, ПК 68.

Всяко предложение трябва да бъде придружено отпопълнена и сканирана  декаларация за участие. При отсъствие на такава предложенията няма да участват в конкурса. Ако участникът е лице на възраст под 18 години, декларацията се подписва от родителя или настойника му.

  1. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Конкурсът стартира на 1-ви април 2015 г., като можете да изпращате Вашите фотографии най-късно до 5-ти май 2015 г.

  1. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ

Всички фотографии, получени до 5-ти май 2015 г. на e-mail-а на конкурса или по пощата и отговарящи на условията на конкурса, ще бъдат качени на страницата на 3К АД във Facebook (https://www.facebook.com/3ksolar).

„Награда на ПУБЛИКАТА“Уикенд за двама в Екоцентър РумиКА, с. Маломирово, общ. Елхово.            (Повече за Екоцентър РумиКа)

Носителят на тази награда се определя чрез гласуване на Facebook страницата на „3К“ АД (https://www.facebook.com/3ksolar). Гласуването за тази награда започва на 30-ти април 2015 г. (9.00 часа) и продължава до 17.00 часа на 8-ми май 2015 г., след който срок всеки допълнителен глас ще е невалиден.

„Награди на ЖУРИТО”Соларна осветителна система и други поощрителни награди

Предложенията ще бъдат оценявани от петчленно жури в състав: д-р инж. Георги Георгиев, инж. Стефан Василев – инженерен дизайнер, г-н Александър Алексиев – професионален фотограф, инж. Ивайло Добрев – фотограф, г-н Пламен Паланчов – фотограф. Водещи при оценката на предложенията ще бъде тяхната оригиналност и позитивност.

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА „НАЙ-СЛЪНЧЕВИТЕ“ ФОТОГРАФИИ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Всички одобрени за участие фотографии ще бъдат разпечатани и изложени в сградата на Център за енергийни решения .

На 10-ти май 2015 г. (неделя) в Център за енергийни решения ще се състои официалната церемония по награждаването на победителите и откриването на изложбата на лауреатите и други, подбрани от журито фотографии, които най-много се доближават до идеята на конкурса.

  1. ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

     10. ДРУГИ

Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящите правила, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите.