За децата

СНЦ „Център за енергийни решения“ организира интерактивни обучителни програми за деца от предучилищна възраст до 12 клас.

Както на място в базата на ЦЕР, семинарите могат да се провеждат и с посещения в учебните заведения и други организации във Варна и в цялата страна.

Семинарите се подготвят индивидуално спрямо нуждите и възрастта на обучаваните групи, както и по специфични теми свързани с различни Екологични аспекти.

Семинари за най-малки (4-6 години) – тези семинарни обучения предвиждат занимателни игри, разкази с картинки и прожектиране на анимации подготвени от членовете на екипа на ЦЕР. Всички използвани похвати са ориентирани към опазване на околнтата среда и създадени специално за да разкажат на децата от къде идва електричеството.

Семинари за малки еколози (7-13 години) – тези обучения са насочени към предизвикване на интереса на учениците към опазване на заобикалящата ги среда, грижа за природата и пестене на природните ресурси.

Семинари за бъдещи природозащитници (14-19 години) – тези занятия показват на младежите как да се борят със замърсяването на околната среда в ежедневието. Презентират се методи за добив на енергия от възобновяеми източници, както и технологии за пречистване на вода.

Екипът на ЦЕР е отворен за нови идеи и с радост ще разработи и подготви различни програми за обучение свързани с изискванията на преподавателите, нуждите на обучаваните групи и целите, които трябва да се постигнат.

За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0879829114 или на email: cer.bg.varna@gmail.com

Добре дошли сте да ни посетите и на място в Център за енергийни решения гр.Варна където ще може да видите различни приложения на възобновяемата енергия и да научите повече за нашата мисия.

Заповядайте в ЦЕР!