Енергийното бъдеще на човечеството

Земята е само едно нищожно въгленче сред Слънчевата система, а нашето Слънце е незначителна искрица в една, внушаваща страх галактика, една от многото, от които е съставена Вселената. Но въпреки че енергийните проблеми на отделната страна, та дори и на цялата Земя, изглеждат микроскопични, те вече добиват застрашителни размери за обитателите на Земята. Защо тогава да се занимаваме с по-голямата Вселена, която колкото и да е обширна, е все пак така далечна? Един от отговорите на този въпрос всъщност се съдържа в споменатите по-горе проблеми на отделната страна. Колкото и да са малки нуждите на една страна в сравнение с тези на света като цяло, сега ние сме така неразделно свързани заедно, че проблемите за храната, облеклото или подслона в дадена част на света могат да бъдат повлияни от промени в енергийния баланс другаде.

0177_150220092737_001